Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi: Alfmix Oy
Y-tunnus: 0292577-9
Osoite: Kellokukantie 1, 01300 Vantaa
Puhelinnumero: +358 10 501 3600
Sähköposti: info@alfmix.fi

Rekisteriasioitava henkilö

Yritys: Alfmix Oy
Nimi: Nina Glantz
Osoite: Kellokukantie 1, 01300 Vantaa
Puhelinnumero: +358 10 501 3621
Sähköposti: nina.glantz@alfmix.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä tietoja käytetään asiakkaan ja yhteistyökumppanin tunnistamiseen. Asiakassuhteen ja kumppanuussuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen.

Tietojen keräämisen peruste

Asiakkaan ja yhteistyökumppanin tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan ja yhteistyökumppanin suostumuksella tai asiakkaan ja yhteistyökumppanin kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimi, y-tunnus, yhteyshenkilö, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero

Yhteistyökumppanin nimi, y-tunnus, yhteyshenkilö, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero

Tietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan ja yhteistyökumppanin kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai suhteen kehittämiseen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja ensisijaisesti asiakkailta tai yhteistyökumppaneilta itseltään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillame ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien teitokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilötyjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiämme sivujen tarjoamiemme palvelujen asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

  • Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilöreksiteriin on tallennettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.
  • Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.
  • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista.
  • Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
  • Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
  • Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.